Logo icon

Ziemupei 600

Kategorija Pasākumi, apkaime: Ziemupe, Vērgale parish, autors: Biedrība Ziemupīte


Vēlamies KOPĀ radīt maza piejūras ciema Ziemupes 600-gades svētkus š.g. 6. augustā

3,055€  līdz šim no   2,500€
3,055€  /   2,500€
0 Sekundes atlikušas

3,055€ (122%)

106 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Jūlijs 16, 2022
balsot59

Kas ir Ziemupe?

Ziemupe ir mazs piejūras ciematiņš Kurzemē ar interesantu vēsturi, nemateriālo kultūras un spēcīgu dabas mantojumu. Ziemupes ciems kā vieta pirmo reizi kartēs minēts 1422.gadā. Sākotnēji Ziemupes nosaukums parādījās kā Zembeekte. 1791.gadā tiek minēts jau krietni latviskāks nosaukums – Zemmuppen. Šodien Ziemupe ir zināma kā viena no retajām aizsargājamās dabas resursu pērlēm un vieta - miera osta tiem, kuri meklē vietu, kur atgūt spēkus un sirdsmieru. Ziemupē šobrīd dzīvo vien ap 160 iedzīvotājiem, kuru skaits vasaras sezonā vairākkārt pieaug. Ciems vienmēr bijis dzīvs – ar dabu, notikumiem, tradīcijām, ar aktīviem cilvēkiem, kuri prot darīt un radīt, svinēt un novērtēt. Image title

Kā radās ideja?

Doma par Ziemupes 600 gadu atzīmēšanu gaisā virmo jau vairāk kā gadu, tāpēc kopā ar režisoru, kuram arī ir Ziemupes saknes, - Mārtiņu Eihi, nolēmām radīt svētkus caur Ziemupes stāstiem, notikumiem, cilvēkiem. Tika sasaukta Ziemupes iedzīvotāju un Ziemupei pietuvināto Tautas sapulce, kurā tika pieņemts vienbalsīgs lēmums, ka SVĒTKI Ziemupē BŪS.

Esam jau uzdāvinājuši:

Velo braucienu - Ziemā uz Ziemupi ar velosipēdu, ko realizēja Domas Dabā idejas autors un labsajūtas piedzīvojumu veidotājs Helmuts, atbraucot februārī no Rīgas uz Ziemupi. Ieskandinājām Ziemupes Evaņģēliski Luterisko baznīcu ar Saulrieta kvarteta labdarības koncertu Ukrainas atbalstam. Pāgājienu seriāla "IzPēdo Dienvidkurzemi" 2. pārgājiens Ziemupē gides Dainas Vītolas vadībā, organizēja Dienvidkurzemes Tūrisma aģentūra. Kopīgiem spēkiem izveidojām atraitnīšu dobi Latvijas formā ar Simtgades ozoliņu mūsu sirdsvietā - Ziemupē, kā arī 4. maijā skanīgi nosvinējām Ozoliņa 5. dzimšanas dienu. Esam aicinājuši jau uz pirmajiem Stāstu vakariem. Kā arī caur VKKF Kurzemes reģiona Kultūras programmu piesaistījuši papildus finansējumu svētkiem (sk. zemāk). Image title

Kas vēl tiek plānots:

21. jūnijā Vasaras saulgrieži Ziemupes jūrmalā.

Albertu ģimene Ziemupei 600 gadu jubilejā dāvina gruzīnu dziedātāja SHOTA ADAMASHVILI koncertu 3. jūlijā pl.14 Ziemupes jūrmalā. Image title

Kas iecerēts 6. augustā?

Vietizrāde Stāstu pieturas

“Ziemupei 600” ietvaros izveidot vietizrādi, kas ļautu piedzīvot/izstāstīt Ziemupi dažādu laikmetu un vērtību nogriežņos ne tikai sev, bet arī citiem interesentiem. Ziemupes vērtību priekšgalā ir tās daba (Ziemupes dabas liegums kopš 2004.gada iekļauts Natura 2000 ), cilvēki un īpašais dzīves smeķis, jeb redzējums, joprojām nepieradinātā un tomēr tik jūtīgā ekosistēmā. Vietizrāde plānota kā ceļojums dienas pirmajā pusē, iepazīstinot ar tādām vietām (un to stāstiem) kā Ziemupes baznīca, Kadiķu audze, Jūras māja, Ziemupes jūrmala, Zenīta raķešu bāze, feldšerpunkts, Aužuļu liepa u.c. Šim notikumam jau esam sarūpējuši 5 000 EUR caur VKKF Kurzemes kultūras projektu konkursu. Līdzekļi paredzēti satura veidošanai, informatīvo un publicitātesmateriālu izstrādei, norādēm (tai skaitā, kartēm un informatīvajām planšetēm), kā arī vietu iekārtošanai un "iedzīvināšanai".

Asfaltēšanas kongress

Galvenais notikums būs notikums ar sabiedrības un viesu iesaistes elementiem - "Asfaltēšanas kongress".

"Veicot pirmsizpēti, ideja attīstījās un ieguva noteiktas aprises - ziemupnieki ir līdzīgi dabai šajā apkārtnē, unikāli un lēnām izzūdoši, bet vienlaikus, neatraujami no mūsdienu pasaules, un viņu vēlme komfortabli nokļūt līdz “pilsētai” ir uzmanības vērta kontekstā ar ģentrifikāciju un asimilāciju, salīdzināma ar biotopu aizsardzību. Pamatam ņemsim ziemupnieku diskusiju par ceļa posma Ziemupe-Ventspils/Liepāja šoseja asfaltēšanu (8km). Ko šāda komfortabla piekļuve vienam no nomaļākajiem Kurzemes ciematiem nesīs? Kā mainīsies iedzīvotāju struktūra, kāda būs tā ietekme uz cilvēkiem un dabu - vai tas nepārvērtīs Ziemupi līdz nepazīšanai, līdz kārtējam vasarnieku ciematam?", stāsta režisors Mārtiņš Eihe. Ar ko šis beigsies? Balsojumu un zaļumballi!

Kongresā piedalīsies arī dažādi viesi.

Studija Ziemupes stāstu pūra lāde

“Ziemupei 600” svētku ietvaros ir doma izveidot vienas dienas ierakstu studiju, kuras mērķis ir kopā ar Ziemupes iedzīvotājiem un ciemiņiem dokumentēt Ziemupi, tās kultūrvidi un mantojumu. Studijas tematiskais saturs tiks veidots interviju formātā un vadīts tā, lai tās apmeklētājiem būtu iespēja ne tikai dalīties ar pieredzes stāstiem, bet arī uzzināt ko jaunu par Ziemupes vēsturi, kā arī reflektēt par tās šodienu un nākotni. Stāstu studijas vadītāji - žurnāliste Inga Ozola, Ziemupes kopienas aktīvists - Valters Arturs Vītols. Šīs idejas realizācijai vēl tiek meklēti papildus finanšu resursi.

6.augusts Ziemupē būs aktīvs un notikumiem bagāts. Rīta pusē plānots Dievkalpojums, Kapu svētki, savukārt, vakara noslēgumā Zaļumballe Ziemupes centrā. Plānots, ka Ziemupi varēs iepazīt arī caur orientēšanās spēli, kuras laikā atrast un iepazīt jaunas vietas, kā arī pārbaudīt savas zināšanas par šo mazo piejūras ciemu. Šai dienā Ziemupe pārtaps par centrālo norises vietu visā Dienvidkurzemē, kur satikties un kopā būt tiem, kuriem sirds jau mīt šeit, kā arī tiem, kuri ir gatavi atvērties un ļauties šī mazā ciema un tā sīksto ļaužu valdzinājumam.

Kāpēc šis projekts ir svarīgs?

Mums Projektu bankas atbalsts ir nepieciešams, jo mēs - Ziemupnieki, Ziemupes skartie - esam nolēmuši, ka varam rast iespēju sev un citiem radīt svētkus. Mēs zinām, ka daudziem no Jums ir svarīgi būt daļai no šo svētku radītājiem! Veidosim Ziemupes 600 KOPĀ! Mums ir izdevies piesaistīt papildus finansējumu caur VKKF Kurzemes Kultūras projektu konkursu, tomēr tas nesedz visas 6. augsustā ieplānotās aktivitātes.

Projekta KOMANDA

Režisors, sapņotājs un saklausītājs Mārtiņš EIHE. Māksliniece, kam ne tikai vējš matos, bet Ziemupe ik vīlē - Velga VĪTOLA - KĻAVA. Sabiedrisko attiecību vijēja, kultūras norišu rušinātāja Daina VANAGA Ziemupniece 5-tajā paaudzē, kultūras notikumu rosinātāja - Daiga KADEĢE Ziemupes vēstures glabātāja, svarīgāko stāstu zinātāja, Jūras mājas vadītāja - Daina VĪTOLA Ziemupes bibliotekāre, kultūras darbu organizatore, praktiskā balss - Skaidrīte BLŪMA Entuziasts, Ziemupes vēstures pētnieks, cilvēks no cita gadsimta - Valters Arturs VĪTOLS

..un TU, aktīvais cilvēk ar Ziemupi sirdī!

Biedrība Ziemupīte

Par Biedrība Ziemupīte

Esam biedrība Ziemupīte – darbīgu, drosmīgu un radošu cilvēku kopums, kuri cenšas pasauli darīt labāku. Darbojamies kopš 2010. gada.

Uzdod jautājumu