Logo icon

Viktora Freiberga otrā grāmata

Kategorija Literatūra, apkaime: Rīga, Latvija, autors: Biedrība "Ekrāns"


Kinozinātnieka Viktora Freiberga otrās grāmatas izdošana. Ūdens, pilsēta, klusums... 31 kinovalodas zīmes saskatītas 248 filmās.

6,216€  līdz šim no   5,580€
6,216€  /   5,580€
0 Sekundes atlikušas

6,216€ (111%)

287 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Decembris 13, 2021
balsot70

Izdošanai sagatavota kinozinātnieka Viktora Freiberga otrā grāmata ar lakonisku nosaukumu “Viktora otrā grāmata”. Projektu iespējams atbalstīt, iepriekš iegādājoties grāmatu, turklāt ar autora parakstu.

Viktora Freiberga grāmata top portāla "Kino Raksti" un biedrības "Ekrāns" paspārnē, jo esam pārliecināti, ka Latvijas garīgajā telpā ir pilnīgi nepieciešams Viktora Freiberga skatījums uz kino kā mākslu, uz filmām kā neierobežotu un neaptveramu nozīmju un iedvesmas lauku. Grāmatas izdošanu atbalsta Valsts Kutūrkapitāla fonds, grāmatas pabeigšanai nepieciešamie līdzekļi tiks izlietoti grāmatas maketa pabeigšanai un tipogrāfijas izdevumiem.

Image title

Image title

Grāmatas žanru var raksturot kā esejisku tekstu, grāmatas beigās pievienoti visu tekstā pieminēto filmu alfabētisks apkopojums, ļaujot lasītājam izmantot šo Viktora Freiberga filmu izlasi kā ceļvedi, bagātinot savu pieredzi un iepazīstot pasaules kino klasiku. Grāmatas veidotāju komanda - mākslinieks Aleksandrs Busse, redaktore Kristīne Matīsa, fotogrāfe Agnese Zeltiņa.

Grāmatu ievadā raksturo kinozinātniece Dita Rietuma: “31 zīme 248 filmās. Arī tā varētu nodēvēt Viktora Freiberga Otro grāmatu, kuras tekstus centrē noteikti jēdzieni, parādības, sava veida kinovalodas kodi, kas atspoguļojas no filmas filmā. Ūdens, pilsēta, klusums, spogulis, labirints, autsaiders, uguns, kāpnes, kino par kino un citi. Kopumā tādi ir 31, tos Viktors Freibergs ir saskatījis vismaz 248 filmās, un katrā no šīm filmām konkrētajam jēdzienam vai parādībai ir savas konteksts un nozīme.”

Profesors Viktors Freibergs ir sinefīls un autoritāte saviem daudzajiem studentiem Latvijas universitātē un dažādos kino lektorijos. Izglītību Viktors Freibergs (1955) ir guvis kā angļu filologs – studējis Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātē (1974-1977), disertāciju aizstāvējis Maskavas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē (1986). Kā filoloģijas zinātņu doktors ilgus gadus strādājis un turpina strādāt Latvijas Universitātē, vadījis Komunikācijas studiju nodaļu, ieņēmis dažādus akadēmiskos amatus – lektors, docents, profesors.

Sākotnēji angļu valodas filologa grādu ieguvušais Viktors Freibergs gadu gaitā izkopis īpašu kinomīlestību un zināšanas par šo mākslu, strādājis Nacionālā filmu festivāla "Lielais Kristaps" žūrijā, sastādījis vairākas filmu programmas un ciklus, publicējis rakstus par kino žurnālā, vēlāk, portālā "Kino Raksti" un citur. Viņa balsi jau kopš kinoforuma “Arsenāls” laikiem atpazīst daudzi kino mīļotāji, jo viņš ir viens no pieprasītākajiem sinhronajiem filmu tulkiem festivālos. Par savu pirmo grāmatu, autobiogrāfisko prozas darbu “Kinomāna slimības vēsture” (2019) Viktors saņēma nozīmīgo Dzintara Soduma balvu literatūrā.

Image title

Image title

Image title

Biedrība "Ekrāns"

Par Biedrība "Ekrāns"

Kultūras izglītības biedrība, kuras mērķi ir Latvijas un pasaules kino kultūras saglabāšana un popularizēšana. "Kino Rakstu" izdevējs.

Uzdod jautājumu