Logo icon

Piedarbs.lv sastopas darbi un darītāji

Kategorija Tehnoloģija, apkaime: Latvija, autors: Biedrība PIEDARBS


Piedarbs.lv - atrodi uzticamu meistaru vai palīgu tik ērti, kā nekad iepriekš!

70€  līdz šim no   2,000€
70€  /   2,000€
0 Sekundes atlikušas

70€ (3%)

4 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 2,000€ līdz Augusts 17, 2016 un tādēļ netika finansēts
balsot0

Kā Piedarbs darbojas?

Piedarbs.lv lietotāji pēc aktivitātes veida var būt Pasūtītāji un Darītāji. Pasūtītāji uzdevumus piesaka un par atlīdzību uztic tos izpildīt citiem lietotājiem, savukārt Darītāji piesakās citu lietotāju pieteiktajiem uzdevumiem un izpilda tos. Viens lietotājs var pārmaiņus īstenot abu veidu aktivitātes. Ar Piedarba darbības principu sīkāk iepazīties var šeit: https://piedarbs.lv/faq

Ko nozīmē vārds "Piedarbs"?

Piedarbs ir sens vārds, ar ko tradicionāli latviešu valodā apzīmē telpu pie rijas labības kulšanai, vētīšanai un citiem ražas apstrādāšanas darbiem. Platformas kontekstā tā vienlaikus ir atsauce uz šo tradicionālo nozīmi, kas sasaistās ar papildus darbu, piestrādāšanas, piepelnīšanās iespēju. Vienlaikus tā ir arī vārdu spēle - platforma palīdz atrast to, ko ievietot starp vārdiem "pie" un "darbs", jeb sameklē darītājam viņa darba pasūtītāju, piemēram, "Pie" Jāņa ir "darbs".

Biedrība PIEDARBS

Par Biedrība PIEDARBS

Piedarbs.lv - virtuāla satikšanās vieta nelielu darbu veicējiem un to pasūtītājiem, efektīvai resursu apmaiņai starp Latvijas iedzīvotājiem

Uzdod jautājumu