Logo icon

Naudas meistarības kurss jauniešiem

Kategorija Cits, apkaime: Jelgava, Latvia, autors: Ričards Pāns


Video kursa izstrāde un grāmatas izdošana personīgo finanšu plānošanas prasmju attīstīšanai un pilnveidošanai jauniešiem.

198€  līdz šim no   5,700€
198€  /   5,700€
0 Sekundes atlikušas

198€ (3%)

9 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 5,700€ līdz Maijs 29, 2019 un tādēļ netika finansēts
balsot0

Kāpēc tas ir svarīgi?

Vairāk nekā 1/2 Latvijas iedzīvotāju ir vāji informēti par pamatjautājumiem privāto finanšu plānošanā. Savus ienākumus un izdevumus regulāri (rakstveidā) uzskaita, lielākus pirkumus plāno un cenas salīdzina aptuveni tikai 10% iedzīvotāju. Ar grūtībām segt neplānotus papildu izdevumus regulārti saskaras vairāk nekā 1/3 Latvijas iedzīvotāju. Mans mērķis ir to mainīt!

Image title

Par projektu:

Projekta pamatideja ir izstrādāt online video kursu, kas ikvienam ļautu bez maksas apgūt personīgo finanšu plānošanas pamatprasmes mūsdienīgā veidā, kā arī radīt video kursam pielikumu darba burtnīcas formā ar praktiskiem uzdevumiem apgūtā nostiprināšanai. Tāpat projekta ietvaros paredzēts izdot manis sarakstīto grāmatu "25 naudas stratēģijas par kurām tev aizmirsa pastāstīt skolā", kuru vēlos dāvināt skolām kopā ar izbraukuma lekcijām.

Kursa mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 18-30 gadiem, kas sakrīt ar periodu, kad cilvēks faktiski pirmo reizi saskaras ar nopietniem personīgo finanšu jautājumiem personīgajā līmenī, bieži vien uzsākot arī savas pirmās patstāvīgās darba gaitas vai kopdzīvi ar izvēlēto partneri. Taču esmu pārliecināts, ka no izveidotā video kursa iegūtu arī citu vecumu grupu pārstāvji, jo, cilvēkiem pieaugot, apgūstamās finanšu koncepcijas pamatā paliek nemainīgas - mainās tikai mērķis.

Projekta fāzes

1. ONLINE VIDEO KURSA IZSTRĀDE

 • Struktūras un satura plāna sagatavošana;
 • Scenārija sagatavošana;
 • Satura rakstīšana;
 • Satura filmēšana;
 • Video montāža;
 • Papildmateriālu sagatavošana;
 • Video kursa augšupielāde online video kursu platformā;
 • Video kursa satura ievadīšana;
 • Video kursa izplatīšana un promotēšana.

Image title

2. DARBA BURTNĪCAS IZSTRĀDE

 • Satura plānošana saskaņā ar video kursa struktūru;
 • Materiālu apkopošana;
 • Satura rakstīšana;
 • Satura rediģēšana;
 • Vizuālā noformējuma izstrāde;
 • Maketēšana;
 • Failu sagatavošana;
 • Darba burtnīcas pievienošana video kursa platformai.

3. GRĀMATAS IZDOŠANA

 • Grāmatas satura rediģēšana;
 • Vizuālā noformējuma izstrāde;
 • Grāmatas meketēšana;
 • Grāmatas nodošana tipogrāfijai;
 • Grāmatas izsūtīšana atbalstītājiem;

Image title

4. IZBRAUKUMA LEKCIJAS SKOLĀS

 • Lekcijas struktūras un satura plāna sagatavošana;
 • Prezentācijas sagatavošana;
 • Vienošanās ar skolām par vizīti, skolu apmeklējuma plāna sagatavošana;
 • Skolu apmeklēšana ar vieslekciju;
 • Online video kursa popularizēšana skolēnu vidū;
 • Grāmatu eksemplāru dāvināšana. (Iecerēts apmeklēt vidēji 10-15 Latvijas skolas ar pesonīgajām finansēm veltītu lekciju ciklu) Image title

Kā tas viss sākās?

Idejas pirmsākumi meklējami desmit gadus tālā pagātnē, kad sāku veidot pirmo neatkarīgo blogu Latvijā, kas bija veltīts personīgo finanšu jautājumiem - richmanblog.lv, kuru toreiz mēnesī apmeklēja vidēji 1500 lasītāju. Laikam ejot radās arvien jaunas idejas, kā veicināt jauniešu interesi pievērsties personīgo finanšu plānošanai. Rezultātā tika sarakstītas divas e-grāmatas, no kurām viena pēcāk iztulkota angliski un publicēta jau starptautiskā mērogā. Publicēti 10 e-žurnāli, kas iedvesmo cilvēkus panākumiem. Izlasītas vairāk kā 100 grāmatas, personīgo finanšu, uzņēmējdarbības un personības pilnveidošanas jomā, par kurām uzrakstīti grāmatu apskati un vēlāk apkopoti spilgtākie citāti īpašā e-grāmatā, kuru var iegūt bez maksas blogā - naudasmeistars.lv Image title

Misijas apzināšanās

Pēc teju piecu gadu pārtraukuma, kas galvenokārt veltīts ģimenes dibināšanai un ar to saistītiem procesiem, esmu atkal nonācis pie secinājuma, ka jāturpina veiksmīgi iesāktais un jāpievēršas savai sirdslietai, tikai jau nopietnākā līmenī.

Kāpēc tieši es?

Man patlaban pašam ir 30 gadi un atskatoties uz saviem jaunības gadiem, saskatu ļoti daudzas lietas, ko varēju darīt citādāk, ja man laicīgi būtu pieejamas zināšanas personīgo finanšu plānošanas jautājumos. Tāpat man ir visa nepieciešamā pieredze un zināšanas šī projekta veiksmīgai īstenošanai. Esmu izglītības zinātņu maģistrs un karjeras konsultants ar personīgo finanšu plānošanas piesitienu. Vienīgais neatkarīgā personīgo finanšu plānošanas resursa naudasmeistars.lv veidotājs un mans mērķis ir - personīgo finanšu jautājumos prasmīgas sabiedrības veidošana.

Ričards Pāns

Par Ričards Pāns

Autors, uzņēmējs, personīgo finanšu plānošanas entuziasts, par savu mērķi ir nospraudis jauniešu izglītošanu personīgo finanšu jautājumos.

Uzdod jautājumu