Logo icon

Jettes Dienu grāmata

Kategorija Literatūra, apkaime: Dzērbene, Vecpiebalgas novads Latvia, autors: Elīna Apsīte


Grāmatas formā izdot iemīļotas cimdu adītājas un domātājas Jettes Užānes filozofiskās piezīmes [Kampaņas termiņš pagarināts]

7,302€  līdz šim no   7,263€
7,302€  /   7,263€
0 Sekundes atlikušas

7,302€ (100%)

118 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Jūlijs 25, 2017
balsot0

PROJEKTA KOPĒJIE IZDEVUMI:

Autortiesību maksājums (teksts) 1147 EUR

Autortiesību maksājums (fotgrāfijas) 1031 EUR

Sastādītāja honorārs 2577 EUR

Fotogrāfa honorārs 1908 EUR

Redaktors 715 EUR

Literārā korektūra 487 EUR

Atlīdzība grāmatas māksliniekam (koncepcija, dizains, makets) 1783 EUR

Tipogrāfijas izmaksas (2000 eks./ 288lpp) 6317 EUR

Tipogrāfijas izmaksas lieldrukā ( 500 eks.) 2992 EUR

Projekta administrēšana (redakcijas izmaksas) 2750 EUR

PAVISAM KOPĀ - 21707 EUR

Latviešu fonds Amerikā ir ziedojis šim projektam 10 000 USD; LKKF ir piešķīris stipendiju 600 Ls tekstu atšifrēšanai un grāmatas sastādīšanai.

Elīna Apsīte

Par Elīna Apsīte

Grāmatas ieceres autore, rakstniece un sastādītāja. Filozofijas maģistre, lektore, skolotāja, režisore, 3 bērnu mamma. Laimīgs cilvēks.

Uzdod jautājumu