facebook_pixel_id
4,151€ no 3,000€
Laiks beidzies
Filma par filmu, kuru simts gadu garumā nav spējuši radīt četri dažādi režisori. 2017. gadā filma ir tuvāk gatavībai nekā jebkad iepriekš.