Logo icon

Dzimšanas dienas dāvana Rainim

Kategorija Mūzika un deja, apkaime: Kaldabruņa, Rubenes pagasts, autors: Ieva Jātniece


Raiņa dzimšanas dienas mēnesī - septembrī - vēlamies sarīkot skaistu kora mūzikas koncertu dzejnieka kristību dievnamā - Červonkas baznīcā.

1,210€  līdz šim no   1,200€
1,210€  /   1,200€
0 Sekundes atlikušas

1,210€ (100%)

56 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Septembris 08, 2019
balsot0
  1. Honorārs solistiem ( 2 cilvēki) EUR 700.00
  2. Transporta izdevumi korim( mikroautobuss Rīga - Kaldabruņa - Rīga, kopā 550 kilometri, autobusa noma) EUR 280.00
  3. Ģeneratora noma un elektrības nodrošinājums koncerta laikā EUR 80.00
  4. Apskaņošanas aparatūras noma un apskaņošanas nodrošinājums koncerta laikā EUR 140.00

Paši nodrošinām( biedrības "Ūdenszīmes" un Kaldabruņas luterāņu draudzes līdzekļi): Cienastu koristiem; Pasākuma reklāmu - afišas, to izdrukas un izplatību, informāciju sociālajos tīklos, interneta medijos un reģiona drukātajā presē; Visu pārējo koncerta norisei - dekorācijas, sveces, atmosfēru.