Logo icon

Apjoz Spēkozolu birzi!

Kategorija Tūrisms, apkaime: Vidriži, Limbaži Municipality, autors: Ivars Šmits


Spēkozolu pārgājiena maršrutā dēstīta jauna trejdeviņu Spēkozolu birzs. Lai mazos ozolus neapgrauztu zvēri un tie augtu diži, jāapjož žogs!

425€  līdz šim no   3,500€
425€  /   3,500€
0 Sekundes atlikušas

425€ (12%)

13 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 3,500€ līdz Jūlijs 19, 2015 un tādēļ netika finansēts
balsot0

Cik lielam jābūt ozolam, lai tas būtu dižozols?

Kopš 2010. gada pavasara 16. marta Latvijā ir noteikti krietni mazāki izmēri kokiem, kuri ir aizsargājami koki un uzskatāmi par dižkokiem. Esam izpratuši un apzināmies savu bagātību un tagad dižkokus nosakām pēc tādiem pašiem kritērijiem kā vairumā Eiropas valstu. Jaunajos Ministru kabineta noteikumos Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” ir sadaļa „Aizsargājamie koki”. Tajā ir tabula ar aizsargājamo koku – dižkoku apkārtmēru un augstumu, kuru sasniedzot, koks Latvijā kļust aizsargājams. Ozolam jāsasniedz 4m apkārtmērs 1,3 m augstumā no zemes, lai kļūtu par dižozolu, vai arī jāstiepjas 32m augstumā. Līdz 2010. gadam dižozols Latvijā skaitijās tikai no 5m apkārtmēra sasniegšanas.

Kā tas nākas, ka Latvijā ir tik daudz ozolu?

Lielie ozoli pušķo Latviju. Latviešu savpatnība ir lielā koku mīlestība. Šī mīlestība jau no seniem laikiem saudzē simtgadīgos ozolus, kuri Latvijā ir simtreiz vairāk nekā citviet Eiropā. Latviešiem ozols ir Pasaules koks, mūsu saikne ar Dievu. Senatnē gadskārtu svētkos ar ziedojumiem rotāts. Par ozoliem kā senlatviešu kulta kokiem rakstītas liecības ir kopš viduslaikiem.

Cik ilgi dzīvo ozoli?

Mūsu senču teiciens vēsta: „Ozols 300 gadus aug, 300 gadus briest un 300 gadus mirs.” Pirmā stadija: „ozols 300 gadus aug” – tas nozīmē, ka ozols pirmajos gadsimtos aug garumā un kuplumā. Otrā stadija: „ozols 300 gadus briest” – tas nozīmē, ka šajā periodā ozola vainags vairs nepalielinās, bet resnumā briest zemzarīša stumbrs. Trešā stadija: „ozols 300 gadus mirs” – tas nozīmē, ka ozola vainags iet mazumā, gadsimtu gaitā sirmajam ozolmilzim cits pēc cita aplūzt lielie, trupes skartie zari. Vecākie un resnākie dižozoli pēdējos gadu desmitus nereti dzīvo tikai ar vienu, vai dažiem zaru žuburiem. Šie visvecākie dižozoli ir visjūtīgākie pret jauno koku un krūmu apēnojumu.

Ivars Šmits

Par Ivars Šmits

Vadītājs, āra dzīves baudītājs, latviskās dzīvesziņas izzinātājs, ceļotājs, skauts un Spēkozola dibinātājs.

Uzdod jautājumu