Logo icon
Anastasia Mezecka

Anastasia Mezecka

Timetabling Modelling Administrator at The University of Edinburgh