Logo icon
Biedrība "Balvu olūts"

Biedrība "Balvu olūts"

Balvu Stacija, Balvu novads

Biedrības "Balvu olūts" mērķis ir veicināt kultūras pasākumu dažādību Latgalē un Latvijā. Šobrīd top otrais albums "Latgales sirdspuksti".