Logo icon
Marcis Plavins

Marcis Plavins

Uzvara, Gailīši parish

Atslēgas vārds ir "darīt", jo tikai darot var notikt lielas un labas lietas.